HTML marquee Tag

. DHAN DHAN SHRI NAWH KAWAL RAJA SAHIB JI DI 77 ANNUAL BARSI 14/15 SEP 2017 AT REHPA, DISTT: S.B.S NAGAR CALL US +91-9815373823.............................................. DHAN DHAN SHRI NAWH KAWAL RAJA SAHIB JI DI 77 ANNUAL BARSI 19/20/21 SEP 2017 AT GOSAL NEAR BANGA , DISTT: S.B.S NAGAR CALL US +91-9872041437, +91-9915693036

DMn DMn JMfI pIr srkwr kifAwxw (jlMDr) smwD bwbw jvwhr isMG jI goibMdpur gurduAwrw rwjw swihb jI rihpw gurduAwrw rwjw swihb jI bMglw swihb s`ujo rwjw swihb jI pRkwS AsQwn b`lovwl smwD lwlw hMBIr cMd blI jI iJMgVW gurduAwrw rwjw swihb jI iJMgVW gurduAwrw rwjw swihb jI mMnxhwnw gurduAwrw rwjw swihb jI srovr swihb guxwcOr gurduAwrw rwjw swihb jI mMjI swihb goslW
DMn DMn SRI nwB kMvl rwjw swihb jI dI jIvn lIlw nwl sMbMiDq pRm`uK AsDwn[
Copyright ©2016 All Rights Reserved by all Temples Shri Nabh Kanwal Raja Sahib Ji. | Powered by: Avtar Enterprises Mukandpur(Pb.) India -144507