HTML marquee Tag

155th Parkash Ustab Shri Nabh Kamal Raja Sahib Ji 15,16,17,18,19 Feb 2017 Vill. Manahana For More Info Call at 88725-78039,98763-33925, 98148-13481 -*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*- 155th Parkash Ustab Shri Nabh Kamal Raja Sahib Ji 15,16,17,18 Feb 2017 Vill. Ballowal (S.B.S.Nagar) For More Info Call at 98159-60792,98151-18582,98551-30419 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 155th Parkash Ustab Shri Nabh Kamal Raja Sahib Ji 16,17,18 Feb 2017 at Gurudwara Raja Sahib Sarower Sahib Gunachaur for More info call us 9888890808

DMn DMn SRI nwB kMvl rwjw swihb jI dI jIvn lIlw nwl sMbMiDq pRm`uK AsDwn[
DMn DMn JMfI pIr srkwr kifAwxw (jlMDr) smwD bwbw jvwhr isMG jI goibMdpur gurduAwrw rwjw swihb jI rihpw gurduAwrw rwjw swihb jI bMglw swihb s`ujo rwjw swihb jI pRkwS AsQwn b`lovwl smwD lwlw hMBIr cMd blI jI iJMgVW gurduAwrw rwjw swihb jI iJMgVW gurduAwrw rwjw swihb jI mMnxhwnw gurduAwrw rwjw swihb jI srovr swihb guxwcOr gurduAwrw rwjw swihb jI mMjI swihb goslW
News & Upcoming Events ﷯Gurudwara Raja Sahib Sarower Sahib Gunachaur 16,17,18 Feb 2017 155th Parkash Ustab Shri Nabh Kamal Raja Sahib Ji 15,16,17,18,19 Feb 2017 For Info Call Us Today +91-988889808 , 9779777903, 9357811524
Copyright ©2016 All Rights Reserved by all Temples Shri Nabh Kanwal Raja Sahib Ji. | Powered by: Avtar Enterprises Mukandpur(Pb.) India -144507